Rotfestet dypt i vår natur, dypt i enhver av os, er vågelystens ånd; ropet fra vilmarken dirrer unner alle vore handlinger, og gjør livet dypere og høiere, og edlere. (Nansen, eventyrlyst).

søndag 18. mai 2008

17. MAI
Utført samfunnstjeneste for tidligere banning og feilparkering.
Straff:

Fanebærer for Stenkjær Bykvindelag i borgertoget