Rotfestet dypt i vår natur, dypt i enhver av os, er vågelystens ånd; ropet fra vilmarken dirrer unner alle vore handlinger, og gjør livet dypere og høiere, og edlere. (Nansen, eventyrlyst).

søndag 6. juli 2008

Tindebestigning


Expedisjonen naaet sitt maal, og kl 1500 GMT blev Himmelbjerget erobret