Rotfestet dypt i vår natur, dypt i enhver av os, er vågelystens ånd; ropet fra vilmarken dirrer unner alle vore handlinger, og gjør livet dypere og høiere, og edlere. (Nansen, eventyrlyst).

søndag 22. mars 2009

Millionærtilstanden


Hva et menneske trenger? Ildsted, mat og åndelig føde