Rotfestet dypt i vår natur, dypt i enhver av os, er vågelystens ånd; ropet fra vilmarken dirrer unner alle vore handlinger, og gjør livet dypere og høiere, og edlere. (Nansen, eventyrlyst).

fredag 29. april 2011

torsdag 28. april 2011

Kortreist


Snart tid for å leve på vassgraut

Utkikksøndag 24. april 2011