Rotfestet dypt i vår natur, dypt i enhver av os, er vågelystens ånd; ropet fra vilmarken dirrer unner alle vore handlinger, og gjør livet dypere og høiere, og edlere. (Nansen, eventyrlyst).

fredag 10. oktober 2008

FILOSOFI


Sofus spør, hvem er du, hva er femundsløpet, hvor er Finnmark.