Rotfestet dypt i vår natur, dypt i enhver av os, er vågelystens ånd; ropet fra vilmarken dirrer unner alle vore handlinger, og gjør livet dypere og høiere, og edlere. (Nansen, eventyrlyst).

onsdag 5. august 2009

Innovasjon Byaenget

Ny sledesessong, nye materialistiske strømninger. Produktet har fått navnet Missing.