Rotfestet dypt i vår natur, dypt i enhver av os, er vågelystens ånd; ropet fra vilmarken dirrer unner alle vore handlinger, og gjør livet dypere og høiere, og edlere. (Nansen, eventyrlyst).

lørdag 3. desember 2011

Veivedlikehold


Vegvesenet driver vedlikehold på haivei til Møkkervatnet. Redusert framkommelighet.